Xuyên Mộc: Lễ Khai Khoá An Cư Kiết Hạ PL.2568 – DL.2024

Sáng nay ngày 23/05/2024 nhằm ngày 16 tháng 4 năm Giáp Thìn, BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đã trang nghiêm long trọng tổ chức Lễ Khai Khoá An Cư Kiết Hạ PL.2568 – DL.2024  tại văn phòng Ban Trị sự, Chùa Phước Duyên (KP. Xóm Rẫy – Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT),

“Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ
Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt.”
Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Giới luật mất thì phật pháp mất. Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm, người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.

Căn cứ Tỳ-ni Luật tạng Đức Phật chế, Tăng Ni là hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật mỗi năm phải tập trung về một trú xứ nhất định để An cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, tu tập, phát triển Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ), giữ gìn qui củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Hàng năm, BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đều tổ chức Lễ khai hạ cho chư Tăng Ni trong huyện.

Lễ khai hạ có sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Giác Hạnh- chứng minh BTS PG tỉnh BR-VT; TT. Thích Nguyên Thọ- UVTT tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc; TT. Thích Bửu Minh- UVBTS tỉnh, Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN huyện Xuyên Mộc; ĐĐ.Thích Minh Thuận- UVBTS tỉnh, Phó BTS, Kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc; cùng TT. Thích Từ Chánh.

Về Phía Chư Ni có Ni Sư Thích Nữ Nhật Hạnh- Trưởng Phân Ban Ni Giới GHPGVN huyện Xuyên Mộc. Ni Sư Thích Nữ Như Minh, UVBTS  tỉnh- Trưởng Ban Từ Thiện GHPGVN huyện Xuyên Mộc. Ngoài ra cũng có chư tôn thiền đức Tăng Ni là Trụ Trì các Chùa, Am, Tu Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường Và Phật tử các giới trong địa bàn huyện Xuyên Mộc cũng đến tham dự buổi lễ.

Trong bài diễn văn khai hạ TT. Thích Nguyên Thọ- UVTT tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đã vui mừng cho biết mùa an cư kiết hạ năm nay diểm phúc được HT. thượng Giác hạ Hạnh chứng minh cho 2 trường hạ, Chư Tăng tại Chùa Phước Duyên, Chư Ni tại Chùa Pháp An, số lượng hành giả an cư của 2 trường hạ năm nay khá đông, Thượng Tọa Trưởng Ban cũng nhấn mạnh. An cư kiết hạ là Phật sự quan trọng của người tu, là thời gian thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, mong rằng sau 3 tháng an cư chư Tăng Ni, Phật Tử sẽ có nhiều đổi mới, tiến triển trên con đường tâm linh. Bên canh đó Thượng Tọa Trưởng Ban cũng tán thán chúng bồ tát giới, mong rằng các vị là hộ pháp đắc lực, hộ trì cho hai trường hạ Tăng, Ni có đủ điều kiện trong đời sống tu tập và làm phật sự.

Tại buổi lễ ĐĐ.Thích Minh Thuận- UVBTS tỉnh, Phó BTS, kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN huyện, đã cung an chức sự, báo cáo số lượng hành giả An cư.

Trường Hạ Chư Tăng được đặt tại Chùa Phước Duyên, KP. Xóm Rẫy – Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT. Cung an chức sự: Chứng Minh: HT. Thích Giác Hạnh, Thiền Chủ: TT. Thích Nguyên Thọ, Phó Thiền Chủ: TT. Thích Bửu Minh,  Hóa Chủ & thư ký: ĐĐ. Thích Minh Thuận. Số lượng hành giả an cư là 42 vị Tỳ Kheo Tăng, 50 vị hành giả Bồ Tát Giới và 30 chúng Ngũ.

Trường Hạ Chư Ni được đặt tại Chùa Pháp An, ấp Thạnh Sơn 4, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT. Cung an chức sự: Thiền Chủ: NS Thích Nữ Như Minh, Phó Thiền Chủ: NS Thích Nữ Chơn Minh, Hóa Chủ: NS Thích Nữ Thiền Chiếu Phó Hóa Chủ: NS Thích Nữ Nhật Hương. Số lượng hành giả an cư Ni chúng và Phật tử 80 vị

Đại Đức Thích Chúc Quả đại diện hành giả an cư đọc lời phát nguyện an cư. Cư sĩ chúc toàn đại diện cho toàn thể phật tử đọc phát nguyện hộ trì khóa an cư.

Ban đạo từ chứng minh, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, chứng minh BTS PG tỉnh BR-VT nhắc nhở hành giả: Giới luật là mạng mạch Phật pháp, giới luật còn, phật pháp còn, vì thế hành giả phải lấy giới luật làm thầy, luôn tinh tấn tu học tự thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Đồng thời, Hòa thượng cũng mong quý Phật tử hộ trì an cư để chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng hạ.

Tại buổi lễ BTS PG huyện cũng đã tuyên dương công đức Chư Ni đã đăng cai tổ chức Lễ Phật Đản trang nghiêm long trọng thành công tốt đẹp.

Buổi lễ kết thúc với lời cảm tạ của TT. Thích Bửu Minh- UVBTS tỉnh, Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN huyện Xuyên Mộc.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, thanh tịnh của Tăng Ni Phật tử PG huyện Xuyên Mộc hướng đến một mùa An Cư trao dồi Giới – Định – Tuệ.

Trước đó vào lúc 6h 30 phút cùng ngày Chư Tăng đã tác pháp đối thú An cư đúng theo luật nghi tại chánh điện Chùa Phước Duyên.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Ban TTTT PG huyện Xuyên Mộc.

 

 

 

Bài viết liên quan