BTS PG huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ khai hạ

Sáng nay ngày 16/05/2022 nhằm ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Dần, BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Lễ khai hạ PL.2566 – DL.2022  tại văn phòng Ban Trị sự, Chùa Phước Duyên (KP. Xóm Rẫy – Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT),
“Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ
Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt.”

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng, người nào sống không giới luật, tuy ở gần ta mà cũng như cách xa ta muôn dặm; người nào sống có giới luật, tuy ở xa ta muôn dặm mà cũng như ở cạnh bên ta.
Căn cứ Tỳ-ni Luật tạng Đức Phật chế, Tăng Ni là hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật mỗi năm phải tập trung về một trú xứ nhất định để an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, tu tập, phát triển Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ), giữ gìn qui củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Hàng năm, BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đều tổ chức Lễ khai hạ cho chư Tăng Ni trong huyện.

Lễ khai mạc có sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Nhật Huệ; Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, đồng chứng minh BTS PG Tỉnh BR-VT; Thượng Tọa Thích Nguyên Thọ, UVTT Ban Pháp chế TƯ, Trưởng Ban Pháp chế Ban BTS tỉnh – Trưởng BTS PG huyện Xuyên Mộc; Thượng Tọa Thích Bửu Minh, Uỷ Viên BTS PG tỉnh – Phó Trưởng Ban Trị sự PG huyện; Đại Đức Thích Minh Thuận, Uỷ Viên BTS PG Tỉnh, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS huyện.

Trong bài diễn văn khai hạ Thượng Tọa Thích Nguyên Thọ, UVTT Ban Pháp chế TƯ, Trưởng Ban Pháp chế Ban BTS tỉnh – Trưởng BTS PG huyện Xuyên Mộc cho biết 2 năm vừa qua do tình hình dịch bệnh nên chư tôn đức không kiết giới an cư. Năm nay có phần thuận lợi hơn, được thống nhất tổ chức 2 điểm an cư, Chư Tăng tại Chùa Phước Duyên, Chư Ni tại Chùa Pháp An. Thượng tọa trưởng ban cũng nhấn mạnh. An cư kiết hạ là Phật sự quan trọng của người tu, là thời gian thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, làm lợi lạc cho tự thân và xã hội. Vì thế, chư hành giả phải thấy được ý nghĩa quan trọng này mà tinh tấn tu học trong ba tháng hạ, để tạo sự đoàn kết trong lục hòa cộng trụ, thống nhất cao và xây dựng ngôi nhà phật pháp nói chung và PG huyện Xuyên Mộc nói riêng, mong rằng sau 3 tháng an cư chư Tăng Ni, Phật Tử sẽ có nhiều đổi mới, tiến triển trên con đường tâm linh. Bên canh đó Thượng Tọa Trưởng Ban cũng tán thán chúng bồ tát giới, mong rằng các vị là hộ pháp đắc lực, hộ trì cho hai trường hạ Tăng, Ni có đủ điều kiện trong đời sống tu tập và làm phật sự.

Tại buổi lễ Đại Đức Thích Minh Thuận, Uỷ Viên BTS PG Tỉnh, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS huyện, đã cung an chức sự, báo cáo số lượng hành giả an cư.
Trường Hạ Chư Tăng được đặt tại Chùa Phước Duyên, KP. Xóm Rẫy – Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT. Số lượng hành giả an cư là 37 vị Tỳ Kheo Tăng, 60 vị hành giả Bồ Tát Giới và chúng Ngũ Giới tại gia.
Trường Hạ Chư Ni được đặt tại Chùa Pháp An, ấp Thạnh Sơn 4, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT. Số lượng hành giả an cư là 44 vị Tỳ Kheo Ni, 6 vị Thức Xoa, 5 vị Sa Di Ni, Phật Tử 11 vị

Đại Đức Thích Viên Hạnh đại diện hành giả an cư đọc lời phát nguyện an cư. Cư sĩ chúc toàn đại diện cho toàn thể phật tử đọc phát nguyện hộ trì khóa an cư.

Ban đạo từ chứng minh, Hòa Thượng Thích Giác Hạnh, chứng minh BTS PG Tỉnh BR-VT nhắc nhở hành giả: Giới luật là mạng mạch Phật pháp, giới luật còn, phật pháp còn, vì thế hành giả phải lấy giới luật làm thầy, luôn tinh tấn tu học tự thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Đồng thời, Hòa thượng cũng mong quý Phật tử hộ trì an cư để chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng hạ.
Buổi lễ kết thúc với lời cảm tạ của Thượng Tọa Thích Bửu Minh, Uỷ Viên BTS PG tỉnh – Phó Trưởng Ban Trị sự PG huyện.
Sau phần  nghi lễ hành chánh  của buổi lễ khai hạ là Cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa Chư Tôn Đức Tăng quang lâm chánh điện để làm lễ kiết giới đối thú an cư đúng theo luật nghi.
Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan, thanh tịnh của Tăng Ni Phật tử PG huyện Xuyên Mộc hướng đến một mùa An Cư trao dồi Giới – Định – Tuệ.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 

acxm 42 copy
 
acxm 1 copy

acxm 8 copy

acxm 3 copy

acxm 16 copy

acxm 12 copy

acxm 14 copy

acxm 2 copy

acxm 5 copy

acxm 7 copy

acxm 20 copy

acxm 11 copy

acxm 28 copy

acxm 29 copy

acxm 31 copy

acxm 32 copy

Leave Comments

0886055166
0886055166