Hình Ảnh Lễ Bố Tát Của Chư Tăng Ni Hai Hạ Trường Huyện Xuyên Mộc Ngày 30/5/Quý Mão.

HÌNH ẢNH BỐ TÁT TRƯỜNG HẠ TĂNG.

 

Hình Ảnh Chư Tăng Tụng Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp Và Cúng Ngọ.

Hình Ảnh Chư Tăng Cùng Phật Tử Thọ Trai

Hình Ảnh Chư Tăng Cùng Phật Tử Kinh Hành Niệm Phật

HÌNH ẢNH LỄ BỐ TÁT TRƯỜNG HẠ NI

Hình Ảnh Chư Ni Cùng Phật Tử Thọ Trai

Hình Ảnh Chư Ni Cùng Phật Tử Kinh Hành Niệm Phật.

                                                                                                                                                      Ban TTTT PG huyện Xuyên Mộc.

Leave Comments

0886055166
0886055166