Hình Ảnh Lễ Bố Tát Của Chư Tăng Ni Phật Tử Hai Hạ Trường Huyện Xuyên Mộc Ngày 15/6/Quý Mão.

HÌNH ẢNH LỄ BỐ TÁT TRƯỜNG HẠ CHƯ TĂNG

Hình Ảnh Chư Tăng Cùng Phật Tử Tụng Kinh Di Đà Và Cúng Ngọ.

Hình Ảnh Chư Tăng Cùng Phật Tử Thọ Trai

Hình Ảnh Chư Tăng Cùng Phật Tử Kinh Hành Niệm Phật.

Hình Ảnh Chư Ni Cầu Thỉnh Giáo Giới

HÌNH ẢNH LỄ BỐ TÁT TRƯỜNG HẠ CHƯ NI

                                                                                                                                                        Ban TTTT PG huyện Xuyên Mộc.

Leave Comments

0886055166
0886055166