Hình Ảnh Lễ Bố Tát Của Chư Tăng Ni Phật Tử Hai Hạ Trường Huyện Xuyên Mộc Ngày 29/6/Quý Mão.

HÌNH ẢNH LỄ BỐ TÁT TRƯỜNG HẠ CHƯ TĂNG

Hình Ảnh Chư Tăng Họp Để Lên Chương Trình Cho Ngày Ra Hạ.

Hình Ảnh Chư Tăng Cùng Phật Tử Tụng Kinh

Hình Ảnh Chư Tăng Cùng Phật Tử Thọ Trai.

Hình Ảnh Chư Tăng Cùng Phật Tử Kinh Hành Niệm Phật.

HÌNH ẢNH LỄ BỐ TÁT TRƯỜNG HẠ CHƯ NI

Hình ảnh Ni trưởng Phó ban thường trực PBNG TW, Chứng minh PBNG tỉnh BRVT đến thăm, sách tấn và tặng quà đến Ni chúng trường hạ nhân buổi Bố tát cuối

Ban TTTT PG huyện Xuyên Mộc.

 

Leave Comments

0886055166
0886055166