Lễ Bố tát tụng giới của chư Tăng Ni huyện Xuyên Mộc.

 

Sáng ngày 13/7/2022( Nhằm ngày 15/6 Nhâm Dần) chư Tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử chúng bồ tát giới huyện Xuyên Mộc hân hoan với một lòng thanh tịnh đã tập trung Bố Tát tụng giới. Chư Tăng bố tát tại Văn phòng Ban Trị sự, Chùa Phước Duyên, KP. Xóm Rẫy – Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT. Chư Ni bố tát tại Chùa Pháp An, ấp Thạnh Sơn 4, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.

Bố tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp.

Bất cứ trú xứ nào mà các Tỳ kheo không hòa hợp, không tụ hội định kỳ nửa tháng làm lễ Bố Tát để tụng đọc giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, thì nơi ấy tăng đoàn được xem như là bị chia rẽ, chưa có sự hoà hợp. Và nếu trú xứ nào mà Tăng chúng định kỳ nửa tháng hoà hợp tụ hội để Bố tát thì Tăng đoàn trú xứ ấy, xem như là Phật giáo hưng thịnh và được coi như có sự hiện diện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó, “Bố tát là mạng mạch của Tăng đoàn.

Hôm nay ngày 15 tháng 6 năm Nhâm Dần, cũng là ngày bố tát định kỳ của chư Tăng Ni, Phật tử chúng bồ tát giới huyện Xuyên Mộc, nhằm cùng nhau đọc và nghe lại những giới pháp mình đã thọ mà cố gắng giữ gìn, nếu sai phạm thì sám hối cho thanh tịnh, cùng nhau tinh tấn tu tập, thực hành những lời Phật dạy, thúc liễm thân tâm trong tinh thần giới luật, áp dụng vào đời sống tu tập nhằm duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn.

Đạo tràng an cư kiết hạ chư tăng, có sự quang lâm của Hòa Thượng Thích Nhật Huệ, chứng minh BTS PG Tỉnh BR-VT; Thượng Tọa Thích Nguyên Thọ, UVTT Ban Pháp chế TƯ, Trưởng Ban Pháp chế Ban BTS tỉnh – Trưởng BTS PG huyện Xuyên Mộc; Thượng Tọa Thích Bửu Minh, Uỷ Viên BTS PG tỉnh – Phó Trưởng Ban Trị sự PG huyện. Đạo tràng an cư kiết hạ chư Ni có sư quang lâm của Ni Sư Thích Nữ Nhật Hạnh PBNG huyện Xuyên Mộc; Ni Sư Thích Nữ Như Minh, Uỷ Viên BTS PG Tỉnh, kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội PG huyện Xuyên Mộc, cùng Chư Tôn đức trong Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện và Phật tử thọ bồ tát giới trong huyện đồng tham dự.

      Sau nghi thức Niêm hương Bạch Phật, đạo tràng Chư Tăng, ĐĐ: Thích Quảng Đạt, đạo tràng Chư Ni, Sc: Thích Nữ Huệ Thanh được sự kiền thỉnh của đại chúng đã hoan hỷ trùng tuyên Bồ Tát Giới mà Đức Phật đã chế định. Tất cả đại chúng lắng nghe trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và hòa hợp.

Hôm nay cũng là nhân duyên lành đạo tràng an cư kiết hạ tại Văn phòng Ban Trị sự, Chùa Phước Duyên, TT: Thích Thiện Thuận, đã hứa khả, nhận lời cầu thỉnh cũng như sự phân công của Ban Hoằng Pháp Tỉnh BRVT, đã quang lâm và chia sẽ về chủ đề Kính Tin Tam Bảo, qua bài giảng của Thượng Tọa Giảng Sư, chúng hành giả an cư và toàn thể quý phật tử thọ bồ tát giới cũng hoan hỷ vui mừng, sau những chia sẽ phật pháp làm tăng thêm sự kính ngưỡng và tin sâu vào phật pháp, phụng hành lời dạy.

Sau bài giảng của TT: Thích Thiện Thuận, chư tăng cùng phật tử đã thực hành lễ cúng ngọ, thọ trai, kinh hành niệm phật, hồi quy bổn tự, trong niềm hân hoan, thanh tịnh và hòa hợp.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Hình ảnh trường hạ chư Tăng

Hình ảnh trường hạ chư Ni

 

                                                                                                                                                                                      Ban TTTT huyện Xuyên Mộc.

Leave Comments

0886055166
0886055166