Xuyên Mộc: BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc tổ chức cuộc họp đại chúng ngày 9/8/Quý Mão.

Ngày 23/9/2023 nhằm ngày 9/8/Quý Mão, tại văn phòng BTS Chùa Phước Duyên, đã diễn ra cuộc họp hàng tháng của Phật giáo huyện Xuyên Mộc, chủ tọa cuộc họp là TT. Thích Nguyên Thọ- UVTT tỉnh, trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc, ĐĐ: Thích Minh Thuận, UVBTS Tỉnh, Phó BTS, Kiêm Chánh Thư Ký PG Huyện Xuyên Mộc, tham dự phiên họp với sự hiện diện của chư tôn đức Thường trực, các Ban chuyên ngành trực thuộc BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc, và đông đủ chư tôn đức Trụ trì các Tự Viện, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường đồng tham dự, nội dung cuộc họp đánh giá thành tích phật sự đã qua và triển khai công tác phật sự của huyện sắp tới.

BAN TTTT PG HUYỆN XUYÊN MỘC.

Leave Comments

0886055166
0886055166