Lịch giảng dạy tại Trường hạ BTS tỉnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng 6  năm 2020
LỊCH HỌC TẬP TRUNG
TẠI TRƯỜNG HẠ TỔ ĐÌNH ĐẠI TÒNG LÂM
VÀ CÁC TRƯỜNG HẠ TẠI THỊ XÃ PHÚ MỸ
NĂM 2020 – PL.2564

Ngày
Thứ sáu
Môn học Giảng viên phụ trách
12/6/2020
(21/4N)
Khái quát Nội qui
Ban Tăng sự Trung ương
ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa
(UV. HĐTS GHPGVN; Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT)
26/6/2020
(06/5)
Đại cương Giới luật TT. Thích Thiện Thuận
(Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BRVT)
10/7/2020
(20/5)
Triển khai về an ninh
quốc phòng
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
07/8/2020
(18/6)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành và hoằng pháp TT. Thích Minh Nhẫn
(UV. HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TW, Phó Trưởng ban TTTT Trung ương GHPGVN)
14/8/2020
(25/6)
Khái quát Luật Tôn giáo Ban Tôn giáo tỉnh
21/8/2020
(03/7)
Hiến chương GHPGVN HT. Thích Huệ Thông
(Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 Trung ương Giáo hội)

Lưu ý:

  • Thời gian học: từ 07 giờ 30 đến 09 giờ 30 vào ngày thứ Sáu theo lịch học;
  • Đối tượng tham dự: hành giả các Trường hạ Tỉnh và thị xã Phú Mỹ;
  • Hành giả an cư có mặt vào lúc 07 giờ 00 để ổn định Hội trường.
  • Ban Chức sự các Trường Hạ thành lập Ban Kiểm soát để điểm danh tại Hội trường và Báo cáo về Ban Tổ chức sau buổi học.

Bài viết liên quan