Xuyên Mộc: Hình Ảnh Lễ Bố Tát Của 2 Trường Hạ Tăng Ni, Ngày 29/4/Giáp Thìn.

05/06/2024

  Hình Ảnh Trường Hạ Tăng Hình Ảnh Trường Hạ Ni Ban TTTT PG huyện Xuyên Mộc.

Xuyên Mộc: Lễ Khai Khoá An Cư Kiết Hạ PL.2568 – DL.2024

23/05/2024

Sáng nay ngày 23/05/2024 nhằm ngày 16 tháng 4 năm Giáp Thìn, BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đã trang nghiêm long trọng tổ chức Lễ Khai Khoá An Cư Kiết Hạ PL.2568 – DL.2024  tại văn phòng Ban Trị sự, Chùa Phước Duyên (KP. Xóm Rẫy – Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT), “Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ Tỳ ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt.” Giới luật là mạng mạch của Phật pháp….

Xuyên Mộc: Đại lễ Phật đản PL.2568 – DL.2024

21/05/2024

Vào lúc 8h ngày 21/5/2024 (nhằm ngày 14/4/Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL: 2568- DL: 2024, tại Chùa Viên Hưng (xã Hoà Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT). Buổi lễ diển ra trang nghiêm, Quang lâm chứng minh Đại Lễ Phật Đản có HT. Thích Giác Thông- Phó Trưởng Ban Kiêm Đặc Trách Hệ Phái Khất Sĩ; TT. Thích Minh Hạnh- UVHĐTS, Phó Trường Ban Kiêm Trưởng Ban PG Quốc Tế;…

PG Xuyên Mộc: Chuỗi Hoạt Động Mừng Đại Lễ Phật Đản Pl: 2568

21/05/2024

Hoà chung không khí mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2568, theo chỉ đạo của BTS GHPGVN huyện, từ ngày mồng 8/4 các ban ngành trực thuộc và các cơ sở tự viện đã tổ chức các hoạt động mừng đại lễ thu hút đông đảo bà con Phật tử trong huyện tham gia. Từ ngày mồng 08/04, được sự phân công của BTS, Chư tôn đức Ni trong toàn huyện phối hợp cùng chư tôn đức Tăng trong ban…

BTS: Thông báo V/v Thọ Thập thiện – Bồ Tát giới năm 2020

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ____________Số: 403 /TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________            Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2020 THÔNG BÁOV/v Đăng ký thọ Bồ tát và Thập thiện của Cư sĩ, Phật tử tại Đại Giới đàn Huệ Đăng PL. 2564 – DL. 2020 Kính gởi:      – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành…

Thông báo: V/v Tổ chức Đại giới Đàn HUỆ ĐĂNG

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ____________Số: 281 /TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________             Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7 năm 2020 THÔNG BÁO V/v Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng PL. 2564 – DL. 2020 và hướng dẫn thiết lập hồ sơ thọ giới Kính gởi:       – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố – Ban…

Lịch giảng dạy tại Trường hạ BTS tỉnh

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng 6  năm 2020 LỊCH HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG HẠ TỔ ĐÌNH ĐẠI TÒNG LÂM VÀ CÁC TRƯỜNG HẠ TẠI THỊ XÃ PHÚ MỸ NĂM 2020 – PL.2564 Ngày Thứ sáu Môn học Giảng viên phụ trách 12/6/2020 (21/4N) Khái quát Nội qui Ban Tăng sự…

Ban TGCP & HĐTS thông báo về việc sinh hoạt Tôn giáo bình thường

03/08/2017

  VP. BTGCP

Trường TCPH thông báo về lịch học

03/08/2017

  VP. Trường TCPH