Thông báo: V/v Tổ chức Đại giới Đàn HUỆ ĐĂNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
____________Số: 281 /TB/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________
           

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng PL. 2564 – DL. 2020
và hướng dẫn thiết lập hồ sơ thọ giới

Kính gởi:      

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố
– Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 – Chư Tôn đức trụ trì các Tự viện trong tỉnh

                       
Nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của chư Tăng Ni xuất gia tu học các nơi, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.
Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN tại công văn số 178/CV-HĐTS ngày 10/6/2020, V/v tổ chức Đại Giới đàn “Huệ Đăng” năm 2020 và công văn số 225/BTG-PG.CĐ ngày 08/7/2020 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, V/v Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng.
Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT kính thông báo đến Quý Ban và chư Tôn đức trụ trì các Tự Viện được biết về điều kiện và hồ sơ thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Đăng PL.2564 – DL.2020 cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG:
1. Đối với Giới tử trong tỉnh: Tăng Ni xuất gia, sinh hoạt tu học trong tỉnh phải có xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
2. Đối với Giới tử ngoài tỉnh: phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành nơi tu học. Đồng thời, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành nơi giới thiệu giới tử thọ giới thông báo đến Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, thành nơi giới thiệu theo quy định tại Khoản 2, Điều 33 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

II. TIÊU CHUẨN THỌ GIỚI:

  1. Giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni:

– Tuổi từ 20 đến 60 (tính theo khai sinh);
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;
– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;
– Đã thọ giới Sa-di (Tăng), Thức-xoa (Ni), ít nhất là 2 năm đã học giới luật;
– Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông Trung học hoặc tương đương (đối với Giới tử dưới 30 tuổi);
– Thuộc lòng 4 quyển Luật Trường Hàng, hai thời khóa Công phu (Nghi thức của Hệ phái);
– Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

  1. Giới tử thọ giới Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni:

– Tuổi từ 16 đến 60 (đối với Giới tử thọ Thức-xoa: tuổi từ 18 đến 60);
– Không vi phạm Pháp luật Nhà nước;
– Các căn đầy đủ, không tàn tật, không bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;
– Giới tử thọ Sa-di, Sa-di-ni phải đã xuất gia tu học ít nhất 2 năm;
– Giới tử thọ Thức-xoa đã được thọ giới Sa-di-ni ít nhất 2 năm;
– Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;
– Thuộc lòng 2 quyển Luật Trường Hàng, hai thời khóa Công phu (Nghi thức của Hệ phái);
– Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;
– Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

III. HỒ SƠ THỌ GIỚI:

  1. Giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni:

– 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
– 03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
– 03 bản sao Chứng điệp thọ giới Thức-xoa, Sa-di (có thị thực của Giáo hội);
– 03 bản sao Bằng Tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương (có thị thực);
– 03 ảnh 2×3 (chụp chính diện; Tăng mặc áo nâu, Ni mặc áo lam hoặc pháp phục truyền thống Hệ phái).

  1. Giới tử thọ Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni:

– 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
– 03 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
– 03 Đơn xin phát nguyện xuất gia đối với giới tử thọ Sa-di, Sa-di-ni (theo mẫu);
– 03 bản sao Chứng điệp thọ giới Sa-di-ni đối với giới tử thọ Thức xoa (có thị thực);
– 03 Bản sao Bằng Tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương (có thị thực);
– 03 ảnh 2×3 (chụp chính diện; Tăng mặc áo nâu, Ni mặc áo lam hoặc pháp phục truyền thống Hệ phái).

 IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

  1. Thời gian: từ ngày 22 – 26/11/2020 (nhằm ngày 08 – 12/10/Canh Tý).
  2. Địa điểm:

– Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ: Trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Tăng.
– Ni viện Thiện Hòa, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ: Trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Ni.
– Chùa Hộ Pháp, TP. Vũng Tàu: Trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Nam tông (Giới tử Nam tông tập trung về dự Lễ khai mạc, khai đạo giới tử, Lễ bế mạc tại Đại Tòng Lâm).
– Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, Khảo hạch Giới tử, Khai đạo Giới tử: tất cả Giới tử tập trung về Tổ đình Đại Tòng Lâm;
– Giới tử tập trung vào ngày 22/11/2020 (nhằm ngày 08/10/Canh Tý).

V. PHÁT HÀNH, TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 15/07/2020 (25/5/Canh Tý) đến ngày 30/10/2020 (14/9/Canh Tý);
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT (không tiếp nhận hồ sơ qua đường Bưu điện).
2. Liên hệ:
– Giới tử xin thọ giới liên hệ trực tiếp Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm) để lấy Hồ sơ xin thọ giới được phát miễn phí hoàn toàn, hoặc in hồ sơ theo biểu mẫu tại địa chỉ: www.phatgiaobarịavungtau.org.vn
– Mọi chi tiết, liên hệ Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (ĐT: 0254.3876024),
ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh (ĐT: 0937. 955232), ĐĐ.Thích Thiện Thông – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (0938.118141);
hoặc Nhân viên Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh: SC.TN Quảng Châu (ĐT: 0933.191016), SC.TN Định Đức (ĐT: 0938.781652).
Vì sự nghiệp hoằng truyền mạng mạch của Như Lai trên tinh thần trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc quần sanh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kính mong Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố phổ biến nội dung Thông báo này đến các Tự viện, Tăng Ni tại địa phương có đủ điều kiện phát nguyện thọ giới.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, hạnh nguyện viên thành.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT
Để biết”
– Lưu VP/BTS
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký và đóng dấu)
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN

Toàn bộ hồ sơ thọ giới. (Xin nhấn vào để tải về)
Mẫu đơn xin thọ giới: tải về
Sơ yếu lý lịch: tải về
Mẫu đơn xin xuất gia: tải về
Mẫu đơn thọ Thập thiện – Bố Tát giới: tải về

Bài viết liên quan